Een uniek project

Een bottomup-strategie

Wij wilden alles in eigen handen nemen, vanaf de zoektocht naar een geschikt bouwperceel, notaris, boekhouder, architect, aannemer tot tuinontwerp en groep bevorderende activiteiten.
Vanuit deze zoektocht kwamen we tot criteria en principes waaraan het project moest voldoen.  Zo ontstond een visie met de belangrijkste waarden voor onze cohousinggroep.
Respect voor ieders persoonlijkheid en privacy
Open en eerlijke communicatie
Geborgenheid en waardering
Zorgen voor mekaar
Zich engageren op basis van eigen sterktes en kunnen
In harmonie leven met de natuur en de omgeving
De ecologische voetafdruk beperken
Deze visie werd uitgeschreven in een charter. Het is als het ware de grondwet voor het samenwonen. Dit charter is het DNA van het project. De volledige tekst kan je hier nalezen.

Dit kreeg vorm in negen werkgroepen die rond actuele noden voorstellen doen aan de leden. De coördinatoren van elke werkgroep vormen het dagelijks bestuur en bereiden de algemene vergadering voor. In de maandelijkse algemene vergadering worden de beslissingen genomen die steeds getoetst worden aan de principes zoals die in het charter vermeld staan. De oplevering van de bouwwerken is voorzien op 15 december 2021.